Üyelik Sözleşmesi                         

Bu bölüm sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili kuralları ve yasal sorumlulukları incelemektedir.

Lütfen siteyi kullanmadan önce aşağıda yazılı olan şartlar ve uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Bu siteye üyeliğin gerçekleştirilmesi ve kullanılması aşağıdaki üyelik sözleşmesinde belirtilen tüm hususların okunarak kabul edilmesine bağlıdır. Eğer bu sayfada yer verilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen bu siteyi kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelir.

MutluMikrop, aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. www.shop.mutllumikrop.com ve www.mutlumikrop.com sitesini her ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da ziyaret ederek değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarından haberdar olmanızı önemle tavsiye ederiz.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

 1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) www.shop.mutlumikrop.com ve  www.mutlumikrop.com alan adlı internet sitelerinin sahibi olan, Etiler Mah.Nispetiye Cad.Akmerkez AVM.No:164 / Beşiktaş/ İstanbul adresinde mukim EZA İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile İnternet Sitelerine üye olan internet kullanıcısı arasında akdedilmiştir.

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu EZA’nın sahip olduğu İnternet Siteleri’ne üye olmak ve İnternet Siteleri’nden, Üye’nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

 1. Tanımlar

“EZA”: İşbu sözleşmede belirtilen İnternet Siteleri’nin         ve bunlara ait tüm hakların sahibi olan EZA İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade eder.

“Hizmet”: İşbu sözleşmede belirtilen İnternet Siteleri aracılığıyla paylaşılan; haber, makale, duyuru, eleştiri, tanıtım yazısı dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılı, görsel ve işitsel formlarda meydana getirilen her türlü bilgi aktarımı ile yine İnternet Siteleri üzerinden üyelere yönelik gerçekleştirilen ve farklı ürünleri kapsayan satış işlemlerini ifade eder.

“İnternet Sitesi veya İnternet Siteleri”: İşbu sözleşmenin konusu olan üyeliğin ve kullanım koşullarının gerçekleştiği www.mutlumikrop.com ve www.shop.mutlumikrop.com  alan adlı internet adreslerini ifade eder.

“Materyaller”: İnternet Sitelerinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Shop.Mutlumikrop, Mutlumikrop markaları ve diğer markalar; www.mutlumikrop.com alan adları; logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler; bilgisayar yazılımları; veritabanları; arayüzler; html kodu ve diğer kodlar; uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyalleri ifade eder.

“Üye”: İşbu sözleşmede belirtilen İnternet Siteleri’ne üye olan ve İnternet Siteleri kapsamında sunulan Hizmetler’den işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

 1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

İnternet Sitesi, üye olan herkese açık bir sitedir. İnternet Sitesi’ne üyelik ve üyeler için verilen Hizmetler, aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki hallerde site yönetimi, üyenin siteye erişimini ve kullanımını engelleyebilir ve bu süreçlere dâhil olan kişi veya kişiler hakkında tüm kanuni haklarını saklı tutar.

 • Üye, İnternet Sitesi ve Hizmetler’den yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile EZA’nın Hizmetler’e ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
 • Üye, yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, tehdit edici, ırkçı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve/veya Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve/veya uluslararası anlaşmalara uygun olmayan bilgileri siteye kaydedemez.
 • Üye, Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi faaliyetlerde bulunamaz.
 • Üye, Sitede yer alan çalışmaları ve içeriği kısmen veya tümüyle kopyalayarak farklı amaçlarla kullanamaz.
 • Üye, Sitede yer alan çalışmaları ve içeriği kısmen veya tümüyle kopyalayarak benzer ticari amaçlarla kullanamaz.
 • Üye, İnternet Sitesi dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla EZA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde İnternet Sitesi veritabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak İnternet Sitesi veritabanından yoğun şekilde bilgi çekilmesi, T.C.K. Madde 243’üncü maddesi anlamında bilişim sistemine yetkisiz giriş suçunu teşkil edecek olup, böylesi bir durumda EZA, veritabanından yoğun şekilde bilgi çeken Üyeye karşı suç duyurusunda bulunacaktır. .
 • İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına üçüncü kişilerce erişilmesi yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya EZA’nın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde hukuka uygundur. Bunun dışında gerçekleşen her türlü erişim hukuka aykırı olup; EZA’nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içeriğin EZA’nın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce İnternet Sitesi dışında, başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi ve yayınlanması yasaktır.
 • Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılması da dâhil) ortaya çıkabilecek her türlü hukuki ve cezai sonuçtan doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir.
 • İnternet Sitesi’nde Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üye’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin EZA ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. EZA’nın, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Üye’nin İnternet Sitesi üzerinden beyan ettiği, yazdığı fikir ve düşünceler nedeniyle EZA’nın üçüncü kişilere karşı her hangi bir yükümlülüğü doğar ise, veya EZA idari para cezası ve/veya sair yaptırımlara maruz kalır ise, Üye EZA’nın bu yolla uğramış olduğu zararı karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • EZA ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve EZA tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden EZA sorumlu tutulamaz.
 • EZA, İnternet Sitesi’nin güvenli olarak kullanılmasını temin etmek ve Üye’lere zarar vermesini engellemek için kendisinden beklenen dikkat ve özen ile hareket edecektir. EZA’nın kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermiş olmasına rağmen, İnternet Sitesi’nin üçüncü kişilerin kusurlu veya kasıtlı, ihmali veya icrai davranışları neticesinde Üye’lere ve/veya Üye’lerin bilgisayarlarına zarar vermesi halinde, bu zarardan EZA sorumlu olmayacaktır.
 • EZA, İnternet Sitesi’nde kendisine ait olmayan internet sitelerine erişim imkanı sunan bağlantılar yayınlayabilir. EZA, Üye’nin bu bağlantılar yoluyla yönlendirileceği farklı internet sitelerinin içeriğini ve/veya güvenliğini garanti etmez.
 1. İçerik Kullanımı
  • İnternet Sitesi’nde sunulan görsel, yazılı içerik kişisel kullanım içindir. İnternet Sitesi içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin tüm hakları saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya EZA’nın izni olmadan link vermek yasaktır.
  • İnternet Sitesi’nin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve tüm hakları EZA’ya ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
 2. EZA’nın Hak ve Yükümlülükleri
  • EZA, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
  • Üyenin İnternet Sitesi’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, EZA ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. 
  • Üye, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine EZA’ya ait olan ve/veya EZA’nın iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye, EZA tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye’den başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, EZA’ya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. EZA, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip EZA derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir. Diğer internet sitelerinden gelen maillerde vazgeçmek için diğer internet sitelerinde tanımlanan yol izlenmelidir. 

 • EZAtüm Materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm bu haklar yasal koruma altındadır. Internet Sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. EZA’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 • Kullanıcı adı ve şifresi site yönetimi tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Site yönetimi, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını öngörebilir ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
 • EZA, İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkına sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde EZA bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. İnternet Sitesi’nde ürünlerin görsellerine ve fiyatlarına yer verilmesi taraflarca bir icap niteliğinde kabul edilmeyecektir. Üye, İnternet Sitesi’nde satış maksadıyla yer verilen ürünlerin, stoklarla sınırlı olarak arz edildiğini, ürün veya ürünlerin stoklarda kalmaması nedeniyle, üyenin satın alma talebinin karşılanamayabileceğini bildiğini beyanla, böylesi bir durumda ikame ürün verilmesini ve/veya ürünün temin edilmesini talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • EZA, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. EZA ilave hizmetler sağlayabilir, bazı hizmet alanlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 • EZA,İnternet Sitesi üzerinden Üye’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri Sözleşme ve Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. EZA aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
 • Üye yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında satışa sunulan markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, İnternet Siteleri’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, EZA tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, EZA tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet herhangi bir zarara uğradığı yönünde talepte bulunmayacağını ve EZA’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini EZA’ya yazılı olarak iletebilir.
 1. Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşullarında Değişiklikler
  • EZA taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede önceden bilgilendirmek kaydıyla Üye aleyhine dengesizliğe neden olmayacak her türlü değişikliği tek taraflı olarak yapabilir. EZA’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizinher zaman, tek taraflı olarak verdiği Hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, Site’nin ve Hizmet’in içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. EZA, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Sitesinde yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, İnternet Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İnternet Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. Bu tarihten itibaren İnternet Sitesi’nin kullanımı veya İnternet Sitesi’ne giriş yapılması ile bu değişiklikler kabul edilmiş sayılır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı davranmış olan Üye’nin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın EZA tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir. 

 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı EZA’nın, Üye’lere veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 1. Cayma Hakkı ve Kullanma Usulü

Üye; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Üye ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

 

Cayma hakkının kullanılması için Üye tarafından on dört günlük süre içinde EZA’ya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri işbu sözleşmede yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Üye’ye teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedeli ve teslimat masrafları Üye’ye iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmeti Üye iade etmekle mükelleftir. Fatura aslı gönderilmezse Üye’ye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Üye tarafından karşılanır.

Üye’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Üye kusur oranında EZA’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

Cayma hakkının kullanılması durumunda Üye;

 1. kişiye veya Üye’ye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) ile;
 2. İade Formunu EZA’ye teslim etmelidir.

 

 1. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

 • Her türlü Kozmetik Ürün
 • Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü
 • Her türlü yazılım ve programlar
 • Takılar ve Kişisel Aksesuarlar
 • DVD, VCD, CD ve kasetler
 • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, EZA işbu Sözleşme, kullanım koşulları ve gizlilik politikası ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, EZA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için EZA’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve EZA’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Sayılanlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. EZA Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda EZA’nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, elektronik posta yazışmalarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, EZA’yı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin H.M.K. 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Tebligat Adresleri
  • Taraflar arasındaki, sözleşmenin değiştirilmesi, yenilenmesi, feshi de dahil olmak üzere her türlü yazılı bildirim, elektronik posta yoluyla yapılacaktır. Üye’nin EZA’ya bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için geçerli elektronik posta olarak kabul edilir. 
  • Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
  • Yine EZA’nın Üye’nin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın EZA tarafından yollanmasıyla birlikte üyeye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. Bölünebilirlik

İşbu sözleşmede yer alan hükümlerin, her hangi bir nedenle geçersiz olması veya sonradan geçersiz duruma gelmesi, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyeceği gibi, taraflara sözleşmeyi iptal hakkı da vermez.

 1. Yürürlük

İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle atıfta bulunulan ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgeler ve eklere Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek, onay tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.